Släktförening

Årsmöte 2017  den 4 juni avhölls på Östarps Gästgiveri

Avtackning av avgående ordförande Anna Kerstin Ohlsson.

Som ny ordförande valdes Stefan Rasmusson från Ystad.