Släktförening

Släktföreningen Abraham Andersson i Baldringe

Utdrag ur våra stadgar:
”Föreningen har till ändamål
att verka för sammanhållning inom släkten
att tillvarata gemensamma släktintressen
att föra släktregister och bedriva forskningar i släktens historia”

Föreningen gör detta på flera olika sätt. Bland annat på sina årsmöten och andra träffar.
Som ättling till Abraham Andersson (se våra stadgar) är du välkommen i föreningen.
Berätta gärna för andra släktingar om vår förening och denna hemsida. Vårt släktträd finns på MyHeritage, alla medlemmar är välkomna. Skicka er mail till info@abraham-baldringe.se, så skickar vi en inbjudan!
Medlemsavgiften är 100:- per medlem, och 25:- per extra familjemedlem /kalenderår. Sätt in avgiften på BG 281-1511, och glöm inte ange namn och adress på de ni betalar för.

Välkomna i släktens gemenskap!


Årsmötet
Nytt Datum är 25 oktober 2020.
Se kallelsen under aktuellt

Ta hand om er, håll avståndet.


EMAIL

Vi vill gärna uppmana de som har email att de skickar in sin emailadress till info@abraham-baldringe.se.
Det gör att vi snabbare ( och billigare ) kan få ut information till er.


SLÄKTFORSKNINGSKURS

All kursverksamhet är för tillfället inställt på grund av rådande omständigheter.

Tyvärr ser vi inte att vi kan starta upp kursen förrän tidigast till våren 2021. Vi återkommer med närmre besked.


FACEBOOK

Det finns också en grupp på Facebook ”Abraham-Baldringe, där också nyheter, info om släkten m.m publiceras.
Gå gärna med i gruppen