Släktförening

Släktföreningen Abraham Andersson i Baldringe

Utdrag ur våra stadgar:
”Föreningen har till ändamål
att verka för sammanhållning inom släkten
att tillvarata gemensamma släktintressen
att föra släktregister och bedriva forskningar i släktens historia”

Föreningen gör detta på flera olika sätt. Bland annat på sina årsmöten och andra träffar.
Som ättling till Abraham Andersson (se våra stadgar) är du välkommen i föreningen.
Berätta gärna för andra släktingar om vår förening och denna hemsida. Vårt släktträd finns på MyHeritage, alla medlemmar är välkomna. Skicka er mail till info@abraham-baldringe.se, så skickar vi en inbjudan!
Medlemsavgiften är 100:- per medlem, och 25:- per extra familjemedlem /kalenderår. Sätt in avgiften på BG 281-1511, och glöm inte ange namn och adress på de ni betalar för.

Välkomna i släktens gemenskap!


Årsmötet
söndagen den 31:e maj 2020 är inställt på grund av rådande Coronavirus och dess konsekvenser.

Vi återkommer med nytt datum så snart vi kan.

Ta hand om er!


EMAIL

Vi vill gärna uppmana de som har email att de skickar in sin emailadress till info@abraham-baldringe.se.
Det gör att vi snabbare ( och billigare ) kan få ut information till er.


SLÄKTFORSKNINGSKURS

Kursen fortskrider i Ystad med ett trevligt gäng. Just nu studerar vi digitala bilder och MyHeritage.
Vi träffas en gång i månaden, och det finns någon plats ledig för den som är intresserad!
Kursen är i ABF:s lokaler i Ystad med tillgång till datorer.

Välkomna!


FACEBOOK

Det finns också en grupp på Facebook ”Abraham-Baldringe, där också nyheter, info om släkten m.m publiceras.
Gå gärna med i gruppen