Släktförening

Släktföreningen Abraham Andersson i Baldringe

Utdrag ur våra stadgar:
”Föreningen har till ändamål
att verka för sammanhållning inom släkten
att tillvarata gemensamma släktintressen
att föra släktregister och bedriva forskningar i släktens historia”

Föreningen gör detta på flera olika sätt. Bland annat på sina årsmöten och andra träffar.
Som ättling till Abraham Andersson (se våra stadgar) är du välkommen i föreningen.
Berätta gärna för andra släktingar om vår förening och denna hemsida. Vårt släktträd finns på MyHeritage, alla medlemmar är välkomna. Skicka er mail till info@abraham-baldringe.se, så skickar vi en inbjudan!
Medlemsavgiften är 100:- per medlem, och 25:- per extra familjemedlem /kalenderår. Sätt in avgiften på BG 281-1511, och glöm inte ange namn och adress på de ni betalar för.

Välkomna i släktens gemenskap!


Härmed kallas medlemmarna i Släktföreningen Abraham Andersson i Baldringe till ordinarie årsmöte
söndagen den 31:e maj 2020 på Sjöbo Gästis

( adress: Gamla Torg, 7B, 275 30 Sjöbo )

Klicka här för program o tider

Hedersgäst Peder Lamm från Antikrundan


EMAIL

Vi vill gärna uppmana de som har email att de skickar in sin emailadress till info@abraham-baldringe.se.
Det gör att vi snabbare ( och billigare ) kan få ut information till er.


SLÄKTFORSKNINGSKURS

Kursen fortskrider i Ystad med ett trevligt gäng. Just nu studerar vi digitala bilder och MyHeritage.
Vi träffas en gång i månaden, och det finns någon plats ledig för den som är intresserad!
Kursen är i ABF:s lokaler i Ystad med tillgång till datorer.

Välkomna!


FACEBOOK

Det finns också en grupp på Facebook ”Abraham-Baldringe, där också nyheter, info om släkten m.m publiceras.
Gå gärna med i gruppen