Startsida

Släktföreningen Abraham Andersson i Baldringe

Glad Sommar

Utdrag ur våra stadgar:
”Föreningen har till ändamål
att verka för sammanhållning inom släkten
att tillvarata gemensamma släktintressen
att föra släktregister och bedriva forskningar i släktens historia”

Föreningen gör detta på flera olika sätt. Bland annat på sina årsmöten och andra träffar.
Som ättling till Abraham Andersson (se våra stadgar) är du välkommen i föreningen.
Berätta gärna för andra släktingar om vår förening och denna hemsida. Vårt släktträd finns på MyHeritage, alla medlemmar är välkomna. Skicka er mail till info@abraham-baldringe.se, så skickar vi en inbjudan!
Medlemsavgiften är 100:- per medlem, och 25:- per extra familjemedlem /kalenderår. Sätt in avgiften, och glöm inte ange namn och adress på de ni betalar för.

Vårt nya BG är 490-61 78.

Kontakta oss på info@abraham-bladringe.se

Välkomna i släktens gemenskap!


EMAIL

Vi vill gärna uppmana de som har email att de skickar in sin emailadress till info@abraham-baldringe.se. Klicka på adressen
Det gör att vi snabbare ( och billigare ) kan få ut information till er.


SLÄKTFORSKNINGSKURS

Målsättningen är att vi framöver ska kunna starta upp kursverksamheten igen och att vi då studerar hur vi kan använda DNA i släktforskningen. Hör av er till info@abraham-baldringe.se och anmäl ert intresse. Som vanligt är det kostnadsfritt, och vi kommer att vara i ABF:s lokaler i Ystad. Vi räknar med att hålla ett kurstillfälle per månad. Välkomna!


FACEBOOK

Det finns också en grupp på Facebook ”Abraham-Baldringe, där också nyheter, info om släkten m.m publiceras.
Gå gärna med i gruppen