Startsida

Släktföreningen Abraham Andersson i Baldringe

Utdrag ur våra stadgar:
“Föreningen har till ändamål
att verka för sammanhållning inom släkten
att tillvarata gemensamma släktintressen
att föra släktregister och bedriva forskningar i släktens historia”

Föreningen gör detta på flera olika sätt. Bland annat på sina årsmöten och andra träffar.
Som ättling till Abraham Andersson (se våra stadgar) är du välkommen i föreningen.
Berätta gärna för andra släktingar om vår förening och denna hemsida. Vårt släktträd finns på MyHeritage, alla medlemmar är välkomna. Skicka er mail till info@abraham-baldringe.se, så skickar vi en inbjudan!
Medlemsavgiften är 100:- per medlem, och 25:- per extra familjemedlem /kalenderår. Sätt in avgiften, och glöm inte ange namn och adress på de ni betalar för.

Just nu fungerar inte vårt BG. 

Kontakta oss på info@abraham-bladringe.se

Välkomna i släktens gemenskap!


Kallelse!

Medlemmar kallas till årsmöte den 3:e september klockan 13.00 i Simrishamns Segelpaviljong, Hamnen Simrishamn.

Kallelse och andra dokument skickas ut till medlemmar!

Alla medlemmar är välkomna!


EMAIL

Vi vill gärna uppmana de som har email att de skickar in sin emailadress till info@abraham-baldringe.se. Klicka på adressen
Det gör att vi snabbare ( och billigare ) kan få ut information till er.


SLÄKTFORSKNINGSKURS

Målsättningen är att vi framöver ska kunna starta upp kursverksamheten igen och att vi då studerar hur vi kan använda DNA i släktforskningen. Hör av er till info@abraham-baldringe.se och anmäl ert intresse. Som vanligt är det kostnadsfritt, och vi kommer att vara i ABF:s lokaler i Ystad. Vi räknar med att hålla ett kurstillfälle per månad. Välkomna!


FACEBOOK

Det finns också en grupp på Facebook “Abraham-Baldringe, där också nyheter, info om släkten m.m publiceras.
Gå gärna med i gruppen