GDPR

Föreningens handhavande gällande nya datalagstiftningen, GDPR.

  • Betalande medlemmar anses lämna sitt medgivande till föreningen att handskas med uppgifter såsom namn, adress och mailadress. En icke betalande medlem anses som vilande i upp till 5 år, därefter tas all information bort.
  • Uppgifterna ska användas för att göra diverse utskick och inbjudningar i föreningens intresse.
  • En medlemslista kommer att finnas och vara tillgänglig för medlemmar.
  • Önskar en medlem av olika anledningar att begränsa eller helt få borttaget sina uppgifter, så ska detta ske.
  • En medlem kan om så önskar få ett utdrag av den information vi har registrerat.
  • Föreningen handskas med medlemmarnas uppgifter med största försiktighet i mening att uppgifterna inte ska kunna spridas till icke medlemmar.
  • Foto tagna vid föreningens olika sammankomster, eller foto som föreningen har i sin ägo på andra sätt; kommer att användas och visas i föreningens intresse. Om inte så önskas, ska detta framföras till föreningen.
  • Vid fotografering av medlemmar i olika sammanhang, ska dessa först lämna samtycke om detta.

 

 

  • Vid föreningens, för medlemmar, sökbara register, till exempel på föreningens hemsida eller föreningens delade album på Google-foto, gällande till exempel Carl Skannes digitaliserade forskning, visas bara personer vars dödsdatum är 100 år eller äldre. Finns inte detta gäller 130 år.