Arkiv, protokoll

Protokoll från styrelsemöten och årsmöten

1972 Kallelse till första mötet


Nyare protokoll lagras i Oracle arkivet

2020

2020-08-16 Styrelseprotokoll
2020-02-02 Styrelseprotokoll

2019

2019-11-17_Styrelseprotokoll
2019-06-30_Styrelsemote
2019-05-05_Styrelsemote
2019-03-17_Styrelsemote

2018

2018-11-18 Styrelsemöte
2018-06-30 Styrelsemöte
2018-04-21 Styrelsemöte

2017

2017-06-27 Revisionsberättelsen
2017-06-04 Konstituerande möte
2017-06-04 Årsmöte
2017-06-04 Kallelse Årsmöte 2017
2017-01-22 Styrelsemöte

2016

2016-11-27 Julhälsning
2016-10-30 Styrelsemöte
2016-06-19 Styrelsemöte
2016-05-08 Styrelsemöte

2015

2014

2014-12-08 Styrelsemöte

2013

2012

2011

2010

2010-11-19 Styrelsemöte
2010-11-12 Julhälsning
2010-04-16 Styrelsemöte

2009

2009-11-27 Styrelsemöte
2009-11-23 Julhälsning
2009-08-23 Styrelsemöte

2008

2008-12-08 Styrelsemöte
2008-11-26 Julhälsning
2008-05-18 Årsmöte
2008-05-18 Konstituerande styrelsemöte
2008-04-04 Styrelsemöte

2007

2007-12-07 Styrelsemöte
2007-12-03 Julhälsning
2007-06-03 Kallelse Sommarträff
2007-06-03 Sommarmöte
2007-06-03 Sommarträff
2007-04-01 Styrelsemöte

2006

2006-11-21 Julhälsning
2006-10-29 Styrelsemöte
2006-04-23 Styrelsemöte

2005

2005-12-05 Styrelsemöte
2005-11-07 Julhälsning
2005-05-21 Årsmöte och konstituerande
2005 Släktgrenen Anna
2005-03-06 Styrelsemöte

2004

2004-11-29 Julhälsning
2004-10-31 Styrelsemöte
2004-06-13 Sommarträff
2004-02-22 Styrelsemöte

2003

2003-11-19 Julhälsning/a>
2003-09-21 Styrelsemöte
2003-03-30 Styrelsemöte

2002

2002-11-21 Julhälsning
2002-10-27 Konstituerande möte
2002-10-27 Styrelsemöte
2002-09-22 Kallelse 30 års jubileum
2002-09-22 Årsmöte
2002-08-06 Styrelsemöte

2001

2001-11-21 Julhälsning
2001-08-11 Styrelsemöte
2001-07-01 Sommarträff
2001-04-21 Styrelsemöte
2001-03-11 Styrelsemöte

2000

2000-11-07 Julhälsning
2000-10-29 Styrelsemöte
2000-01-26 Styrelsemöte

1999

1999-11-16 Julhälsning
1999-05-23 Konstituerande möte
1999-05-23 Kallelse årsmöte
1999-05-23 Årsmöte berättelse
1999-05-23 Årsmöte
1999-03-18 Styrelsemöte

1998

1998-09-27 Styrelsemöte
1998-03-08 Styrelsemöte

1997

1997-11-11 Julhälsning
1997-10-19 Styrelsemöte
1997-09-08 Ystads Allehanda 25 års jubileum
1997-09-07 Kallelse 25 års jubileum
1997-09-07 Årsmöte (25 år)
1997-09-07 Bussutfärd
1997-07-07 Styrelsemöte
1997-03-09 Styrelsemöte

1996

1996-11-11 Julhälsning
1996-10-18 Styrelsemöte
1996-05-26 Årsmöte, Sirius, Ystad
1996-05-26 Konstituerande möte

1990

1990-04-01 Styrelsemöte
1990-04-01 Kallelse Årsmöte

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1981-06-07 Årsmöte
1981-05-24 Styrelsemöte
1981-04-04 Styrelsemöte
1981-03-08 Styrelsemöte

1980

1980-07-05 Styrelsemöte
1980-04-19 Styrelsemöte

1979

1979-09-22 Styrelsemöte

1978

1978-10-14 Styrelsemöte
1978-07-09 Styrelsemöte
1978-05-14 Årsmöte
1978-03-04 Styrelsemöte
1978-01-04 Styrelsemöte

1977

1977-07-03 Styrelsemöte

1976

1976-09-04 Styrelsemöte
1976-02-03 Styrelsemöte

1975

1975-02 Verksamhetsberättelse
1975-02 Släktvisa
1975-05-18 Årsmöte
1975-05-18 Konstituerande möte

1974

1974-07-07 Verksamhetsberättelse
1974-07-07 Styrelsemöte

1973

1973-06-30 Styrelsemöte och verksamhetsberättelse

1972

1972 Verksamhetsberättelse 1972
1972-10-22 Styrelsemöte
1972 Utskick efter bildande av förening
1972-09-24 Konstituerande möte
1972-09-24 Bildande av Släktföreningen
1972 Upprop till bildande av förening